Rozmiar gwintuMoment siły
M10x122 Nm±10%
M12x1,524 Nm±10%
M14x1,530 Nm±10%
M16x1,535 Nm±10%
M18x1,536 Nm±10%
M22x1,540 Nm±10%
M26x1,545 Nm±10%
TAB. 1

Prawidłowy montaż przewodu odbywa się poprzez włożenie przewodu do złączki wykonując ruch obrotowy przewodu wokół własnej osi. Właściwe osadzenie przewodu jest potwierdzone przez słyszalny dźwięk "KLIK".


Maksymalny kąt cięcia przewodu.

Głębokość osadzenia przewodu w złączce DIAMON.

Średnica przewodu (ø)Głębokość (H) [mm]
6x420
8x622
10x822
12x923,5
15x1227

Demontaż przewodu

Istnieje możliwość demontażu przewodu ze złączki wyłącznie przy użyciu specjalnego przyrządu. W tym celu należy umieścić przyrząd do wyjmowania na rurce zgodnie z rysunkiem (krok 1-2).
Następnie należy włożyć przyrząd do złączki (Krok 3) i wykonując ruch obrotowy wyjąć przewód ze złączki (Krok 4). Na końcu wyjmujemy przyrząd ze złączki (Krok 5).
Taki sposób demontażu chroni przed uszkodzeniem złączki i daje gwarancję prawidłowego funkcjonowania złączki po ponownym prawidłowym zamontowaniu przewodu.