Dysponujemy trzema stanowiskami do projektowania wyposażonymi w oprogramowanie CAD - SolidWorks, które uwzględnia i wspiera wszystkie aspekty procesu rozwoju produktu. Projektowanie 3D pozwala konstruktorowi szybko przenieść nowy pomysł w doskonały produkt. Dzięki narzędziu do symulacji w realistycznych warunkach, możemy wyeliminować błędy już na etapie projektowania.

Wykorzystując technologię druku 3D możemy zmaterializować projekt CAD-3D, co umożliwia konstruktorom obejrzenie, a także wykonanie testów funkcjonalnych zaprojektowanego detalu.