Spółka DIAMON wdrożyła i certyfikowała System Zarządzania Jakością, w zakresie produkcji i sprzedaży złączek i przewodów do pneumatycznych systemów hamulcowych, na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2009.
Ostatni audit nadzoru odbył się w dniu 07/02/2018r.

Oferowane złączki pneumatyczne zostały przebadane w Przemysłowym Instytucie Motoryzacyjnym (PIMOT), co zostało potwierdzone wydanym certyfikatem nr Z/CW/3/18 z dnia 01/02/2018r. (data ważności: 31/01/2021), uprawniającym do oznakowania złączek znakiem bezpieczeństwa B i znakiem zgodności PIMOT. Wysoką jakość produktów może potwierdzić również otrzymany certyfikat TUV o nr.TM61000333.001 wydany 25/04/2017 (ważny do 24/04/2022r).

Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz