W związku z zakończeniem zbierania ofert na zakup usługi przeprowadzenia badań szczelności prototypów złączek firma DIAMON Sp. z o.o. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 22/POIR/2017 za najkorzystniejszą wybrano ofertę Przemysłowego Instytutu Motoryzacji.